Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
W trosce o społeczność i środowisko [Siemianowice Śląskie]

08-10-2019  

ORLEN Eko, spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN podpisała z Gminą Siemianowice Śląskie umowę dotyczącą usunięcia i zagospodarowania odpadów, nielegalnie magazynowanych przy ulicy Wyzwolenia 2. Odpady te zostaną przez ORLEN Eko sukcesywnie przetransportowane do miejsca ich właściwego unieszkodliwienia.

Jednym z zakresów naszej działalności są usługi związane z gospodarowaniem odpadami, w ramach których m.in. zbieramy i unieszkodliwiamy odpady zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi. Sprawne i bezpieczne wykonanie prac związanych z usunięciem odpadów to nasz priorytet. Tak będzie również w Siemianowicach Śląskich. Realizując to zadanie, tak ważne dla mieszkańców miasta, wykorzystamy nasze najlepsze doświadczenia oraz wiedzę i kompetencje pracowników  - powiedział Krzysztof Iwanicki, Prezes Zarządu ORLEN Eko.

W ramach Umowy Spółka ORLEN Eko zobowiązała się do kompleksowego wykonania usługi obejmującej załadunek, transport, oraz ich unieszkodliwienie i wydanie dokumentów potwierdzających prawidłowe unieszkodliwienie odpadów. Całość prac wynikających z podpisanej umowy zostanie wykonana w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Obecnie odpady te w ilości ok. 3 000 ton magazynowane są na nieruchomości w różnej wielkości pojemnikach. W pierwszej kolejności zagospodarowane zostaną te magazynowane np. w otwartych pojemnikach czy naczepach.

ORLEN Eko jest Spółką Grupy Kapitałowej ORLEN dedykowaną obszarowi gospodarowania odpadami. Spółka świadczy usługi podmiotom z Grupy Kapitałowej ORLEN, jak i zewnętrznym m.in. w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony środowiska i BHP. Dzięki oddziałom regionalnym znajdującym się w największych miastach w Polsce, może sprawnie świadczyć swoje usługi na terenie całego kraju. 

 Podpisanie umowy.jpg
fot. R. Jakoktochce/UM Siemianowice Śląskie​ 

« powrót
 
 
 

ORLEN Group brands