Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Rozszerzyliśmy zakres akredytacji

05-06-2019  

ORLEN Eko Sp. z o.o. rozszerzyła od 24 maja br. zakres posiadanej akredytacji (Nr AB 835) o pomiar niekontrolowanej i rozproszonej emisji par lotnych związków organicznych (LZO) metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID) z wykorzystaniem metody optycznego obrazowania gazów. 

Tym samym, Spółka dołączyła do nielicznego grona firm posiadających akredytację w powyższym zakresie i jest jednocześnie pierwszą firmą w kraju, która przy pomiarach wykorzystuje akredytowaną metodę optycznego obrazowania gazów.

Dzięki włączeniu do pomiarów niekontrolowanej emisji LZO metody optycznego obrazowania gazów, Specjaliści ORLEN Eko mogą wykonywać pomiary na pracujących instalacjach, bez potrzeby wyłączania ich na czas pomiaru. Rozwiązanie to znacznie ogranicza koszty eksploatacji instalacji produkcyjnych i pozwala na bieżąco naprawiać nieszczelności, co ma znaczący aspekt ekonomiczny oraz środowiskowy. 

Zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie emisji przemysłowych, jest to metoda uzupełniająca do pomiarów detekcji określonej w normie PN-EN 15446:2008.

Zakupienie detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID) zapewniło spełnienie podstawowych wymagań akredytacyjnych przy zachowaniu tej samej metodologii wykonywania pomiarów. W przypadku obrazowania optycznego wykorzystuje się ręczne kamery umożliwiające wizualizację przecieków gazu w czasie rzeczywistym, które wraz z normalnym obrazem danego komponentu są widoczne na specjalistycznej kamerze w postaci „dymu”, pozwalając na łatwą i szybką lokalizację znacznych wycieków LZO. 

- Rozszerzenie posiadanej akredytacji jest potwierdzeniem bardzo dużego doświadczenia specjalistów ORLEN Eko w zakresie dokonywania pomiarów emisji lotnych związków organicznych wydobywających się z elementów instalacji i urządzeń na instalacjach technologicznych w zakładach przemysłowych. Nasi pracownicy z Działu Monitoringu Środowiska na przestrzeni ostatnich dwóch lat wykonali łącznie ponad 250 tysięcy pomiarów metodą fotojonizacyjną w ramach chociażby programu LDAR dla Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN – powiedział Krzysztof Iwanicki, Prezes ORLEN Eko.

Rozszerzenie zakresu akredytacji poprzedzone było oceną ​przeprowadzoną przez Polskie Centrum Akredytacji, która polegała m.in. na potwierdzeniu praktycznych umiejętności i  wysokich kompetencji personelu wykonującego pomiary.

« back

 
 
 

ORLEN Group brands