Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
LDAR na Forum Ekologicznym Branży Chemicznej we Wrocławiu

07-10-2019  

W dniach 25-26 września 2019 roku, we Wrocławiu, odbyło się XVI Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego oraz Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”.
 
Do Wrocławia przyjechało bardzo liczne grono przedstawicieli najważniejszych firm z branży chemicznej, instytucji i organizacji związanych z tą gałęzią przemysłu, przedstawiciele administracji, naukowcy by wysłuchać prelekcji ekspertów związanych z pięcioma głównymi blokami tematycznymi:

  • w kierunku zrównoważonego rozwoju,
  • GOZ w praktyce,
  • w trosce o środowisko,
  • troska o czyste powietrze i bezpieczeństwo,
  • rewolucja odpadowa a przemysł.
 
W gronie słuchaczy nie mogło oczywiście zabraknąć przedstawicieli Spółki ORLEN Eko.

W bloku tematycznym „W trosce o środowisko”, Klara Kanderska, Starszy specjalista Działu Ochrony Środowiska we Włocławku wygłosiła prezentację dotyczącą systemu LDAR – w którym Spółka ORLEN Eko się specjalizuje. 

LDAR czyli Leak Detection And Repair to skrót angielskojęzycznej nazwy programu mającego na celu detekcję występowania nieszczelności w instalacjach przemysłowych a następnie jej naprawę. Pozwala on zmniejszyć emisję niezorganizowanych lotnych związków organicznych. Sam system jest realizowany w zakładach rafineryjnych, chemicznych i petrochemicznych na całym świecie.
ORLEN Eko jest dostawcą usług w ramach wdrożenia systemu LDAR w zakładach produkcyjnych, realizacji pomiarów szczelności oraz obliczeń wielkości emisji  niezorganizowanej. 

ORLEN Eko jest pierwszą Spółką, która wykonuje pomiary emisji niezorganizowanej lotnych związków organicznych dwoma metodami poświadczonymi akredytacją PCA. 
 

Aktualności

« back

 
 
 

ORLEN Group brands