Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Systemy zarządzania
Celem ORLEN Eko Sp. z .o.o. jest świadczenie usług najwyższej jakości, zachowując bezstronność i niezależność w naszych działaniach oraz dążenie do osiągania  możliwie najmniejszego oddziaływania na środowisko naturalne i najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

Swoją działalność prowadzimy w oparciu o prawomocne decyzje administracyjne z zakresu ochrony środowiska oraz certyfikowany w 2006 roku Zintegrowany System Zarządzania:
  • Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 – certyfikat ważny do: 26.01.2024
  • Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015 – certyfikat ważny do: 26.01.2024
  • BHP wg normy PN ISO 45001:2018-06 – certyfikat ważny do: 26.01.2024.

W obszarze prowadzonej działalności laboratoryjnej zostały wdrożone wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 i w 2007 r. ORLEN Eko otrzymała uznanie Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzone przyznanym Certyfikatem Akredytacji. Więcej informacji o akredytacji, przyznany Certyfikat i szczegółowy Zakres akredytacji dostępne w zakładce „Akredytacja”.

W sposób ciągły analizujemy kontekst prowadzonych przez Spółkę działalności, definiujemy i reagujemy na pojawiające się potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych. Monitorujemy dynamicznie zmieniające się wymagania prawne i dążymy do zapewnienia zgodności z nimi realizowanych przez Spółkę działalności. Stosowane podejście procesowe w oparciu o ryzyka umożliwia nam zidentyfikowanie zagrożeń w związku z realizowanymi procesami, naszym oddziaływaniem na środowisko naturalne oraz BHP, dzięki czemu możemy zaplanować i zastosować działania zapobiegawcze minimalizujące ich negatywne skutki, oraz skuteczniej wykorzystywać pojawiające się szanse. 

W trosce o każdego pracownika i osób przebywających pod nadzorem przez Nas sprawowanym, przyjmujemy każde zgłoszenie dotyczące BHP i podejmujemy w odniesieniu do nich adekwatne działania. W sposób aktywny angażujemy pracowników Spółki w budowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

Powyższe cele zostały określone i uszczegółowione w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która została przyjęta w Spółce w dniu 16 grudnia 2020 r. 


Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje realizację usług świadczonych na terenie pomieszczeń zajmowanych przez ORLEN Eko Sp. z o.o., w miejscu świadczonych usług oraz w drodze do/ z miejsca świadczenia usług na terenie kraju oraz zagranicznych Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN. Zakres fizyczny Zintegrowanego Systemu Zarządzania dostępny jest u Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Zarządzania i Ochrony Informacji).​

Zintegrowany System Zarządzania nie został certyfikowany w obszarze prowadzonego Sekretariatu Programu „Odpowiedzialność i Troska” – w zakresie wymagań wszystkich norm oraz w Dziale Monitoringu Środowiska – dot. systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 - ze względu na prowadzoną w tej komórce działalność laboratoryjną podlegającą akredytacji. Szczegółowy zakres certyfikacji określają Załączniki do poszczególnych Certyfikatów. 

Poniżej prezentujemy aktualne certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania przyznane Spółce ORLEN Eko podczas kolejnej recertyfikacji przez Polski Rejestr Statków S.A.:

 Wersja Polska:
 
Wersja Angielska:

​​
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN