Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Akredytacja
Spółka ORLEN Eko w obszarze prowadzonej działalności laboratoryjnej w dn. 30.08.2007 r. uzyskała Certyfikat akredytacji nr AB 835, nadany przez Polskie Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl).

Przyznanie Certyfikatu Akredytacji oznacza formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę – Polskie Centrum Akredytacji - działającą na mocy ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, posiadającą status państwowej osoby prawnej, nadzorowaną przez Ministra właściwego ds. gospodarki.

Przyznana akredytacja potwierdza, że laboratorium zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, jak również dostarcza wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podjęte decyzje, np. w zakresie ochrony środowiska. Sprawozdania z badań wydawane przez akredytowane laboratoria uznawane są przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA). 

Wdrożenie i stosowanie przez ORLEN Eko wymagań normy akredytacyjnej - PN-EN ISO/IEC 17025:2018 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" - umożliwia nam wykazanie, że działamy w sposób kompetentny i jesteśmy w stanie uzyskiwać wyniki spełniając wymagania norm, przepisów prawnych oraz klientów. Poprzez identyfikację i analizę ryzyk i szans związanych z prowadzoną działalnością laboratoryjną zwiększamy skuteczność naszego systemu zarządzania, oraz poprawę osiąganych wyników. 

Działalność prowadzimy z myślą o naszych klientach i ich potrzebach, stale podążając za zmieniającymi się oczekiwaniami oraz wymaganiami, w tym również przepisami prawa w obszarze regulowanym prawnie. ORLEN Eko świadczy swoje usługi w sposób bezstronny i odpowiedzialnie zarządza wszystkimi informacjami uzyskiwanymi lub wytworzonymi podczas realizacji swojej działalności. 

Poniżej prezentujemy aktualny Certyfikat akredytacji wraz ze szczegółowym Zakresem akredytacji. Certyfikat i Zakres dostępne są również na stronach www.pca.gov.pl.​ 
   
 
 
 

Marki Grupy ORLEN