Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Akredytacja
Spółka ORLEN Eko dla świadczonych usług z obszaru monitoringu środowiska naturalnego, uzyskała w 2007 roku Certyfikat akredytacji nr AB 835, nadany przez Polskie Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl).
 
Przyznany Certyfikat potwierdza funkcjonowanie wdrożonego systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz kompetencje techniczne personelu wykonującego badania wyszczególnione w zakresie akredytacji.
 
Certyfikat akredytacji na wykonywane badania, przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, stanowi dokument potwierdzający profesjonalizm oraz kompetencje techniczne naszych laboratoriów w zakresie wykonywanych badań.   
 
Zapraszamy do zapoznania się z zakresem akredytacji.
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN