Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Przemysław Iwan
P.Iwan.JPGAbsolwent Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją Ekonomia. Ponadto ukończył pilotażowy kierunek Master in Public Administration (MPA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Doświadczenie  zawodowe  zdobywał  pracując  m.in. jako urzędnik administracji szczebla rządowego i samorządowego.  

Uczestniczył w wielu różnorodnych projektach organizacyjnych, mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania Urzędów, w tym min. wdrożeniu normy ISO 9001,  samoocenie  CAF ( Cammon Assesment Framework), czy wdrażaniu kontroli zarządczej wynikającej z ustawy o finansach publicznych. Koordynował pracę komórki wsparcia nadzoru właścicielskiego (korporacyjnego) nad spółkami z udziałem m.st. Warszawy.

W latach 2016 - 2017 Dyrektor Biura Logistyki Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, gdzie nadzorował obszary zakupów, zarządzania nieruchomościami, informatyki, archiwum, kancelarii i transportu.

W ostatnim czasie sprawował funkcję Prezesa Zarządu Spółki Euromedicus sp. z o.o., zajmującej się usługami medycznymi.

Powołany na Członka Zarządu Spółki ORLEN Eko Sp. z o.o. z dniem 8 maja 2019 r.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN