Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wymagania bezpieczeństwaa
W Spółce ORLEN Eko obszar bezpieczeństwa pracy jest regulowany przez przepisy krajowe i Unii Europejskiej, a także instrukcje, normy i zasady, które wynikają z dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej realizacji prac. 
 
Funkcjonujący w Grupie Kapitałowej ORLEN Kompleksowy System Prewencji obejmuje wewnętrzne akty organizacyjne z zakresu:bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa pożarowego oraz ratownictwa chemicznego i jest podstawą opracowanych standardów będących częścią Klauzuli Bezpieczeństwa Pracy załączanego do umów. 

Przedmiotowe wymagania zawarte zostały w dokumentach do pobrania. 
 
 

Marki Grupy ORLEN