Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Monitoring środowiska naturalnego
Spółka ORLEN Eko świadczy profesjonalne usługi z zakresu monitoringu i analizy środowiska naturalnego. Posiadamy dwa zespoły: w Płocku i we Włocławku.
 
Specjalizujemy się w monitoringu:
 • wód podziemnych, wód powierzchniowych, wód basenowych oraz ścieków,
 • gleby,
 • emisji gazów odlotowych i pyłów do powietrza za pomocą przenośnych analizatorów spalin,
 • środowiska pracy,
 • składowisk,
 • emisji niezorganizowanej (metoda optyczna i detekcji),
    oraz
 • rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego.
 
Wykonujemy przy tym wiele prac i dokumentacji, wśród nich m.in.:
 • pomiary przesiewowe emisji niezorganizowanej,
 • liczne prace wiertnicze oraz badania stanu gleb i wód oraz emisji powietrza w zakładach produkcyjnych,
 • badania regulacyjne dla poprawy emisji spalania na instalacjach,
 • realizacja szeregu pomiarów emisji do powietrza, hałasu oraz środowiska pracy.
 
Spółka ORLEN Eko dla świadczonych usług z obszaru monitoringu środowiska naturalnego i środowiska pracy, uzyskała w 2007 roku Certyfikat akredytacji nr AB 835, nadany przez Polskie Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl).
 
Przyznany Certyfikat potwierdza funkcjonowanie wdrożonego systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz kompetencje techniczne personelu wykonującego badania wyszczególnione w zakresie akredytacji.
 
 

Marki Grupy ORLEN