Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Przejdź na E-fakturę!

Covid-19 stanowi dla nas wszystkich duże zagrożenie. Obecnie obserwujemy znaczący wzrost zachorowań. To sygnał, aby zwiększyć swoje zaangażowanie w ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. W związku z tym zachęcamy Państwa do rezygnacji z faktur papierowych i skorzystania z usługi E-faktura.

Wdrożenie faktury elektronicznej pozwoli zredukować ryzyko zarażenia dla osób, które mają bezpośredni kontakt z dokumentami, a poza tym zyskają Państwo:

  • gwarancję bezpieczeństwa i terminowość dostarczenia - znika ryzyko niedostarczenia faktury,
  • oszczędność kosztów i czasu - brak konieczności nadawania przesyłek pocztowych,
  • wygodną i bezpieczną archiwizację – faktura elektroniczna nie zajmuje tyle miejsca, co papierowa,
  • szybki dostęp do faktur – stały dostęp do dokumentu z każdego miejsca,
  • postawę proekologiczną – zmniejszy się ilość zużytego papieru, co wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne.

W celu uruchomienia usługi E-faktury prosimy o zapoznanie się z formularzem porozumienia (.pdf)*, ​​a w szczególności z warunkami dołączonej do niego instrukcji, wypełnienie i podpisanie dokumentu oraz przesłanie jego skanu na adres: efaktura.oeko@orlen.pl.

O dalszych krokach zostaną Państwo poinformowani przez nasz zespół.


Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z aplikacji E-faktura.

E-Faktura to aplikacja pozwalająca na pobieranie poprzez portal internetowy dokumentów księgowych w formacie PDF. Autentyczność pochodzenia i integralność treści dokumentów jest gwarantowana certyfikowanym podpisem elektronicznym. Aplikacja zapewnia możliwość szybkiego wyszukiwania dokumentów, sortowania według kryteriów, drukowania, zapisu na nośniku oraz dostępu on-line do portalu dla Podmiotów Uprawnionych do Kontroli. Bezpieczeństwo danych jest chronione loginem i hasłem.

Usługa oferowana Klientom bezpłatnie po akceptacji Regulamin_efaktura_ORLEN Eko.pdfRegulaminu i podpisaniu Oświadczenie_efaktura_ORLEN Eko.pdfOświadczenia


Wypełnione oświadczenie prosimy wysłać na adres: 

ORLEN Eko Sp. z o.o., ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, uwagi prosimy kierować je mailowo na adres: Olga.Zielinska3@orlen.pl​

 
 

Marki Grupy ORLEN