Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Bezpieczeństwo procesowe - analizy HAZOP
Spółka ORLEN Eko oferuje zainteresowanym podmiotom realizacje analiz HAZOP (Hazard and Operability Study), których zadaniem jest zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń i strat, jakie mogą wystąpić na wskazanych Instalacjach. Jest to analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych wykorzystywana najczęściej do oceny ryzyka procesowego.            

W trakcie procesu analitycznego rozważa się wszystkie prawdopodobne odchylenia parametrów i warunków pracy dla badanej instalacji i zapisuje te, które mogą spowodować poważne zagrożenie dla personelu, społeczności lokalnej, środowiska naturalnego oraz straty finansowe dla zakładu. 
Analizę tę przeprowadza się zgodnie z normą PN-EN 61882:2016 w oparciu o systematyczną identyfikację wiarygodnych odchyleń procesowych oraz możliwych ich przyczyn i skutków. Zidentyfikowane zdarzenia awaryjne oceniane są pod kątem wymagań odnośnie skutecznego dla minimalizacji ryzyka poziomu zabezpieczeń. 

W uzasadnionych przypadkach rekomenduje się działania dodatkowe w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych.

Analiza prowadzona jest w oparciu o udostępnioną dokumentację technologiczną, na podstawie której opracowane zostają arkusze analityczne wykorzystywane w trakcie sesji badawczej do dokumentowania wyników prac Zespołu HAZOP. 

Połączenie doświadczenia oraz umiejętności dostarczenia rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa procesowego ma na celu nie tylko spełnienie wymagań prawnych, ale przede wszystkim redukcję zagrożeń związanych  z awariami przemysłowymi. 

Analizę HAZOP przeprowadza można przeprowadzić dla normalnego ruchu technologicznego badanej instalacji, lub też dla etapów jej rozruchu i zatrzymania (HAZOP proceduralny).
 
 

Marki Grupy ORLEN