Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska
Spółka ORLEN Eko oferuje zainteresowanym podmiotom profesjonalne doradztwo, pomoc oraz realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa środowiskowego (prawa polskiego oraz dyrektyw unijnych).
 
W zakresie doradztwa oferujemy:
  • Obsługę outsourcingową,
  • Ocenę zgodności funkcjonowania podmiotów gospodarczych z przepisami ochrony środowiska,
  • Dokumentację środowiskową w zakresie poszczególnych komponentów środowiskowych:
    • Wnioski o uzyskanie pozwoleń na korzystanie ze środowiska: pozwolenia zintegrowane, raporty początkowe, pozwolenia wodnoprawne, emisja do powietrza, gospodarka odpadami;
    • Proces inwestycyjny: karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko – do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, analizy porealizacyjne.
  • Opracowanie projektów planu remediacji,
  • Rozpoznania środowiska gruntowo – wodnego.
 
Eksperci ORLEN Eko z zakresu ochrony środowiska, wychodząc naprzeciw zmieniającym się przepisom prawa, wdrażają na zakładach produkcyjnych system LDAR, z ang. Leak Detection And Repair. Jest to nowoczesny system wykrywający i naprawiający nieszczelności potencjalnie występujące na instalacjach przemysłowych. Pełna realizacja  i wdrożenie systemu jest procesem wieloetapowym, który należy sukcesywnie wprowadzać na poszczególnych instalacjach i zakończyć mniejszą emisją do środowiska.
 
Wdrożenie systemu LDAR i wprowadzenie monitoringu emisji niezorganizowanej Lotnych Związków Organicznych (LZO), które występują w wielu branżach przemysłowych, a zwłaszcza w sektorach rafinacji ropy pod postacią  par i gazów, wpisuje się w prawodawstwo Komisji Europejskiej. Przepisy te dotyczą zastosowania przez firmy najlepszych dostępnych technik (BAT z ang. Best Available Technology) w przemyśle. Nadrzędnym celem tych wytycznych, poza określaniem wielkości emisji, jest zapobieganie ich powstawaniu, co z kolei pozytywnie wpływa na podniesienie komfortu pracowników i operatorów, zwiększenie bezpieczeństwa procesowego, zmniejszenie oddziaływania na lokalne środowisko, a także ograniczanie potencjalnych strat.
 
 

Marki Grupy ORLEN