Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Gospodarowanie Odpadami
​Jedną z naszych specjalizacji są usługi związane z gospodarowaniem odpadami, w ramach których zbieramy, transportujemy, odzyskujemy oraz unieszkodliwiamy odpady zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi.
 
Oferujemy identyfikację i klasyfikację odpadów, organizujemy oraz nadzorujemy ich odbiór, transport wraz z niezbędną dokumentacją, a także zagospodarowujemy wytworzone odpady.
 
Odbieramy odpady poprodukcyjne oraz z modernizowanych lub likwidowanych obiektów, m.in.:
  • Stacji paliw,
  • Terminali paliw,
  • Baz magazynowych,
  • Zakładów produktów naftowych.

Aby skutecznie realizować powyższe zadania, Spółka posiada:

  • Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych (ITPON),
  • Instalację do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych,
  • Instalację  Rozdrabniania Odpadów.

Wspomniana wyżej Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych jest kluczową inwestycją Spółki – więcej informacji o niej uzyskają Państwo przechodząc na poniższą pod-zakładkę.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN