Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Gospodarowanie Odpadami
Jednym z naszych kierunków działań są usługi związane z zagospodarowaniem odpadów, w ramach których zbieramy, transportujemy oraz unieszkodliwiamy odpady zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi.
 
Organizujemy oraz nadzorujemy w imieniu własnym lub jako pośrednik usługi związane z załadunkiem, odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów.
 
Odbieramy także odpady poprodukcyjne z modernizowanych lub likwidowanych obiektów, należących do grupy kapitałowej PKN ORLEN m.in.:
  • Terminali paliw,
  • Baz magazynowych.

Aby skutecznie realizować powyższe zadania, Spółka posiada:
  • ​Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych (ITPON),
  • Instalację  Rozdrabniania Odpadów,
  • Halę magazynowa odpadów.

Wspomniana wyżej Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych jest kluczowym aktywem Spółki – więcej informacji o niej uzyskają Państwo przechodząc na poniższą pod-zakładkę. 
 
 

Marki Grupy ORLEN