Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Dostarczając odpady do Spółki ORLEN Eko prosimy korzystać z  systemu BDO - https://bdo.mos.gov.pl/

Numer rejestrowy ORLEN Eko Sp. z o.o.  – 000000875

​W przypadku awarii systemu BDO prosimy korzystać załączonego wzoru karty przekazania odpadu.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN