Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Doradztwo w zakresie BHP i ppoż.
Spółka ORLEN Eko oferuje obsługę w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz prewencji przeciwpożarowej (ppoż.) dostosowaną do bieżących potrzeb Klienta. Usługi te realizują doświadczeni specjaliści, zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa.
 
 
W skład oferowanych usług wchodzi m.in.:
  • Pełen nadzór nad remontami, rozbiórkami instalacji produkcyjnych zlokalizowanych na terenie zakładów produkcyjnych Klienta.
  • Nadzory BHP nad inwestycjami realizowanymi na terenie zakładów produkcyjnych Klienta.
  • Opracowanie dokumentacji BHP i ppoż m.in.: instrukcji BHP, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.
  • Weryfikacja, opiniowanie i uzgodnienie opracowanych przez firmy uczestniczące  w zadaniach inwestycyjnych Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) oraz planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
  • Współudział we wdrażaniu obowiązujących wytycznych BHP oraz instrukcji określającej zasady prowadzenia prac związanych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych.
  • Systematyczna kontrola BHP i ppoż. w zakresie przestrzegania przez pracowników wymagań przepisów prawnych i zarządzeń wewnętrznych, raportowanie wyników kontroli i zaleceń oraz dokumentacja ewentualnych naruszeń BHP.

Specjaliści ORLEN Eko posiadają wymagane kwalifikacje, wiedzę merytoryczną popartą wieloletnim doświadczeniem oraz umiejętności dydaktyczne, aby prowadzić szkolenia BHP – od wstępnych dla nowo zatrudnianych pracowników, poprzez szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych, szkolenia z zakresu ppoż. oraz na szkoleniach z pierwszej pomocy.

Więcej informacji na ten temat w pod-zakładce Szkolenia BHP.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN