Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Szkolenia BHP
Tematyka oferowanych przez ORLEN Eko szkoleń wynika z obowiązujących przepisów prawa i ma charakter obligatoryjny zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Każde szkolenie jest poprzedzone analizą potrzeb, dostosowaną do specyfiki stanowisk pracy występujących u danego podmiotu. Prowadzimy zajęcia w salach wykładowych ORLEN Eko lub w miejscu wskazanym przez zainteresowany podmiot.
 
Organizujemy szkolenia w postaci:
 • wykładów autorskich,
 • kursów,
 • seminariów,
 • samokształcenia.
 
Podczas szkoleń korzystamy z technik aktywizujących słuchaczy oraz z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, ułatwiających przyswajanie wiedzy z zakresu BHP i ppoż, takich jak:
 • prezentacje multimedialne,
 • filmy,
 • inne materiały dydaktyczne.
 
Oferujemy szkolenia:
 • wstępne dla wszystkich pracowników,
 • z zagrożeń występujących na zakładzie produkcyjnym,
 • doraźne (z zasad poruszania się po zakładzie produkcyjnym),
 • okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
 • okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
 
Każde szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

 

Informacja dot. szkoleń:

Prowadzimy szkolenia z zakresu zagrożeń występujących na zakładach produkcyjnych Anwil S.A., PTA i CCGT we Włocławku.

Szkolenia dla pracowników wykonujących prace na terenie ANWIL S.A. we Włocławku odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 8:00.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu - ANWIL        

 Anwil_Zlecenie z przedpłatą.pdfFormularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu - ANWIL 

 

Szkolenia na Zakład Produkcyjny w Płocku prowadzi teraz Centrum Szkoleniowe PKN Orlen S.A. - centrum.szkoleniowe@orlen.plWar2unki przetwarzania Danych osobowych - szkolenia.pdf Warunki przetwarzania Danych osobowych - szkolenia   

Wypełniony Formularz należy mailowo wysłać najpóźniej dzień przed szkoleniem, do godz. 10:00 na adresy:

katarzyna.winnicka@orlen.pl i katarzyna.filkowska@orlen.pl


UWAGA: Szkolenia wstępne dla pracowników podmiotu, wykonującego prace na terenie PKN ORLEN S.A. (z zagrożeń) oraz szkolenia doraźne będą odbywały się w ORLEN Eko, w budynku 01 znajdującym się przy ul. Chemików 7 w Płocku.
​​

 
 

Marki Grupy ORLEN