Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Aktualne oferty pracy
Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi ofertami pracy:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest ORLEN Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-411) przy ul. Chemików 7. 
2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: daneosobowe.eko@orlen.pl. Szczegółowe dane kontaktowe można znaleźć w zakładce „KONTAKT”.
3. Pani/ Pana dane osobowe w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym będziemy przetwarzać na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  – dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy;
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych innych niż wskazane w przepisie prawa lub niezbędnych do zawarcia umowy oraz także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę;
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do ORLEN Eko Sp. z o.o. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych znajdują się w zakładce „Klauzula informacyjna dla kandydatów” 
 
 Wraz z CV oraz listem motywacyjnym prosimy dołączyć wypełniony formularz zgody, który można pobrać tu (Zgody ORLEN Eko.pdfZgoda.pdf)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN