Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Staż
PROGRAM STAŻOWY KIERUNEK ORLEN

Kierunek ORLEN to program 6 miesięcznych płatnych staży w strukturach Grupy Kapitałowej ORLEN. Program został zaprojektowany z myślą o studentach ostatnich lat studiów oraz absolwentach szkół wyższych.

STAŻ WIELU MOŻLIWOŚCI WYBORU

Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się dwa razy w roku: w marcu i październiku. 
                                                                           
Stażyści w trakcie stażu realizują zadania w wybranej przez siebie Spółce i lokalizacji i wybranej specjalności zawodowej:

 • Audytu, Kontroli, Bezpieczeństwa
 • B+R/R&D
 • Energetyki
 • Finansów
 • Inwestycji
 • IT
 • Laboratorium
 • Marketingu
 • Produkcji: Rafinerii i Petrochemii
 • Sprzedaży
 • Strategii i Rozwoju
 • Techniki
 • Utrzymania Ruchu
 • Zakupów

KORZYŚCI ZE STAŻU W GRUPIE ORLEN

Staż w Grupie ORLEN to przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym polskim koncernie działającym w kilku krajach świata. Założeniem stażu jest przygotowanie do pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem i w miarę możliwości- zatrudnienie najlepszych. Stażyści realizują zadania merytoryczne osadzone w praktyce biznesowej przy stałym, indywidualnym wsparciu opiekuna i zespołu. Rozwijają również kompetencje miękkie podczas warsztatów i spotkań w gronie społeczności stażystów.  
                                                                                                
REKRUTACJA DO PROGRAMU STAŻOWEGO

Osoby  zainteresowane udziałem w programie stażowym aplikują w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie stażowe. Etapy rekrutacji:                                                                                          

 • ​wysyłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zrealizowanym case study dostępnym w ogłoszeniu stażowym 
 • spotkanie z przyszłym opiekunem 
 • informacja o zakwalifikowaniu na staż - czerwiec b.r..
 • rozpoczęcie 6. miesięcznych staży - lipiec b.r..
 
APLIKUJĘ NA STAŻ   


 orlen.png


WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT  PROGRAMU


​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN