Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Eko Sp. z o.o. uzyskała rozszerzenie zakresu akredytacji.

27-07-2012  Aktualności

​Rozszerzenie zakresu akredytacji jest wynikiem wnikliwej analizy potrzeb Klientów oraz nieustannie zmieniających się przepisów w zakresie ochrony oraz monitoringu środowiska, które Spółka na bieżąco śledzi.
Obecnie ORLEN Eko Sp. z o.o. posiada 16 akredytowanych metod badawczych w zakresie świadczenia usług związanych z badaniami emisji oraz środowiska gruntowo-wodnego, wykonywanymi według obowiązujących norm i własnych procedur badawczych.
Przyznanie rozszerzonego zakresu akredytacji poprzedzone było oceną przeprowadzoną przez PCA w dniu 9 maja, która miała na celu weryfikację kompetencji Działu Kontroli Środowiska, świadczącego usługi laboratoryjno-badawcze oraz potwierdzenie skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 17025.
Był to już szósty audit Polskiego Centrum Akredytacji w Dziale Kontroli Środowiska ORLEN Eko, który po raz kolejny potwierdził, że Spółka dysponuje wykwalifikowanym i kompetentnym personelem, uprawnionym do wykonywania badań, odpowiednim zapleczem technicznym oraz że wdrożony w Spółce system zarządzania jest skuteczny i stale doskonalony.
Zakres akredytacji oznaczony numerem AB 835 dostępny jest na stronie internetowej www.orleneko.pl oraz na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl).
System Zarządzania Laboratorium Badawczym wg ISO 17025 jest jednym z czterech systemów zarządzania wdrożonych w Spółce.
W pierwszej połowie stycznia br. Spółka poddana była procesowi recertyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normami: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Audit re-certyfikacyjny przeprowadzony przez jednostkę Bureau Veritas Certification, obejmujący swoim zakresem cały obszar działalności Spółki potwierdził zgodność wdrożonych systemów zarządzania z przywołanymi wyżej normami.

« powrót
 
 
 

ORLEN Group brands