Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zawarcie umowy na budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych

26-09-2006  Przetargi

​Zarząd ORLEN Eko sp. z o.o. informuje, że w dniu 26.09.2006 roku podpisał z konsorcjum firm: Veolia Water Systems z siedzibą w Krakowie, Kruger A/S Dania oraz OTV S.A. Francja umowę na „Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych”.

Wyboru Wykonawcy dokonano zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Instalacja, o wydajności 50.000 ton odpadów rocznie, zostanie zbudowana kompleksowo we wszystkich branżach i zgodnie z formułą pod klucz (EPC). Przekazanie instalacji do eksploatacji planowane jest w czerwcu 2008 roku.

ORLEN Eko sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie inwestycji w wysokości 5 mln EURO z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.4.1 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego”.
Realizacja inwestycji wynika z Programu Dostosowawczego i Pozwolenia Zintegrowanego udzielonego Spółce przez Wojewodę Mazowieckiego.

« powrót
 
 
 

ORLEN Group brands