Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zakończono wdrażanie projektu LDAR

28-11-2018  

Konsorcjum  ORLEN Eko i ORLEN Serwis zakończyło wdrażanie realizowanego na zlecenie PKN ORLEN S.A. nowoczesnego projektu Leak Detection And Repair (LDAR) w części rafineryjnej Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Zakładzie Elektrociepłowni oraz na terminalach paliw samochodowych i kolejowych w Płocku. Projekt ma na celu identyfikację, monitorowanie i redukcję niekontrolowanej emisji lotnych związków organicznych (LZO) poprzez dokonywanie napraw armatury.

Realizacja systemu LDAR  obejmowała kilka głównych etapów, które były sukcesywnie wprowadzane na poszczególnych instalacjach tj.: identyfikację elementów, zdefiniowanie wycieku, monitorowanie elementów jako potencjalnych źródeł emisji niezorganizowanej, naprawę, a także rejestrację danych.

Projekt LDAR rozpoczął się od inwentaryzacji wszystkich elementów, znajdujących się na wyszczególnionych przez pracowników PKN ORLEN pętlach procesowych, posiadających w swoim składzie ponad 10% Lotnych Związków Organicznych (LZO).

Jednym z istotnych etapów projektu było oznakowanie przez ORLEN Serwis ponad 80 000 elementów, znajdujących się na 32 instalacjach produkcyjnych. Zastosowany sposób znakowania umożliwia szybką identyfikację miejsc potencjalnej emisji.

Kolejny ważny etap prac wykonany przez ORLEN Eko obejmował monitoring ponad 210 000 miejsc potencjalnej emisji. Był on realizowany z wykorzystaniem specjalnych kamer termowizyjnych oraz detektorów LZO. Wykonana praca umożliwiła zlokalizowanie występujących na instalacji nieszczelności i określenie ich wielkości.

Ostatni etap prac realizowany przez ORLEN Serwis polegał na doszczelnieniu elementów przeciekających (bez dokonywania ich demontażu). Następnie prowadzony był monitoring sprawdzający, który weryfikował rezultat dokonanej naprawy. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku, element kierowano do wykonania naprawy właściwej.

Podczas wszystkich etapów pracy prowadzona była rejestracja informacji w bazach danych przygotowanych dla każdej instalacji.

Wdrożenie systemu LDAR przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i operatorów oraz zmniejszenia oddziaływania zakładu na środowisko.  Z technologicznego punktu widzenia, system LDAR wpłynie na poprawę bezpieczeństwa procesowego, zmniejszenie strat surowca i produktu, powodując jednocześnie zmniejszenie kosztów wytworzenia oraz wzrost zysków.
 

Współpraca naszych firm oraz profesjonalizm zespołów, pozwoliły na realizację pionierskiego projektu zapewniającego długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Jestem przekonany, że zespół, który stworzyliśmy znakomicie poradzi sobie z wyzwaniami jakie przyniosą następne lata – powiedział Krzysztof Iwanicki, Prezes Zarządu ORLEN Eko Sp. z o.o.

Aktualności

« back

 
 
 

ORLEN Group brands