Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Spółka z potencjałem, czyli aktualna sytuacja w Spółce ORLEN Eko po przejęciu ORLEN Prewencji

08-08-2011  Aktualności

Jak przebiegał proces połączenia spółek ORLEN Eko i ORLEN Prewencja, co było najtrudniejsze? Jak duży nacisk położono na komunikację do pracowników tych niełatwych działań?

- Proces został rozpoczęty 17 stycznia 2011 roku poprzez podjęcie przez Zarząd PKN ORLEN uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procesu połączenia. Natomiast zakończył się 31 maja br. poprzez rejestrację połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stało się to w krótkim okresie czasu, co nie byłoby możliwe bez wsparcia i zaangażowania wielu osób. Chcę podziękować na łamach OE pracownikom obu spółek oraz pracownikom biur ORLENU uczestniczącym w tym procesie. Dzięki wspólnej determinacji możliwe było zakończenie procesu w niespełna pięć miesięcy. Pragnę podkreślić, że proces przeprowadzony był w oparciu o potencjał pracowników poszczególnych biur Koncernu i dwóch spółek, bowiem nie uczestniczyły w nim żadne zewnętrzne firmy doradcze.
Omawiając ten proces, chcę zwrócić uwagę na trzy wyzwania. Pierwszym była konfiguracja ORLEN Eko w systemie SAP w zakresie obszaru księgowo – finansowego i HR. Dzięki zaangażowaniu pracowników pionu finansowego ORLENU, ORLEN Księgowości i Biura Informatyki udało się to skutecznie przeprowadzić. Kolejnym wyzwaniem było uzyskanie od Polskiego Centrum Akredytacji dla ORLEN Eko recertyfikacji certyfikatu akredytacji posiadanego przez ORLEN Prewencję dla laboratorium badawczego w zakresie poborów i pomiarów emisji. Ważnym elementem połączenia było też uzyskanie ważnego przy tego typu procesach porozumienia z organizacjami związkowymi.
Jeśli zaś chodzi o komunikację podejmowanych działań do zainteresowanych pracowników i podmiotów zewnętrznych, to trzeba wspomnieć liczne spotkania z pracownikami, kiedy przedstawialiśmy założenia i przesłanki wynikające z procesu połączenia. Na każdym jego etapie pracownicy byli informowani o aktualnym stanie tego postępowania.

Jaki jest obecny zakres działania ORLEN Eko, biorąc pod uwagę zakończony proces połączenia?

- Połączenie spółek pozwoliło lepiej i bardziej dynamicznie zarządzać ryzykami w obszarach: ochrony środowiska, bhp i ppoż., uporządkowało proces zarządzania segmentowego w tych obszarach. Wzmocniło też pozycję rynkową spółki. Konsekwencją tego procesu był także wzrost siły finansowej połączonego podmiotu oraz zyskanie synergii przychodowo – kosztowej. Sytuacja ekonomiczna spółki po połączeniu jest bardzo dobra, gdyż oba podmioty miały mocną pozycję rynkową, a ich konsolidacja przyczyniła się do jej wzmocnienia i ugruntowania. Obecna działalność spółki obejmuje usługo w zakresie zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów, bhp i ppoż., ochrony środowiska oraz serwisu sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Rynek, na którym działa spółka jest zmienny. Sukces jest w dużej mierze efektem zaangażowania, wiedzy i doświadczenia zatrudnionych pracowników. To oni stanowią o sile i potencjale spółki. Dlatego zasadniczą kwestią było poinformowanie klientów zewnętrznych o procesie połączenia spółek oraz potwierdzenie kontynuacji realizacji powierzonych przez nich usług przy zachowaniu najwyższych standardów jakości, staranności i terminowości. Działania te zostały zrealizowane, a liczba zapytań ofertowych, jaką otrzymaliśmy w czerwcu potwierdza skuteczność komunikacji zewnętrznej omawianego procesu.

Jakie są plany ORLEN Eko na najbliższą przyszłość?

Najbliższe działania Zarządu spółki będą dotyczyły przygotowanie i wdrożenia strategii rozwoju. Pozwoli ona efektywnie wykorzystywać istniejący potencjał spółki oraz wyznaczać nowe kierunki aktywności biznesowej. Aktualnie w spółce trwa realizacja inwestycji dotyczącej węzła rozdrabniania odpadów stałych. Pozwoli to na zagospodarowanie tych odpadów w ramach istniejącej instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. Chcemy, aby nasza działalność kojarzona była z profesjonalizmem, najwyższymi standardami świadczonych usług oraz dbałością o klienta.

« powrót
 
 
 

ORLEN Group brands