Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Przesunięcie terminu zakończenia budowy

26-05-2008  Aktualności

​Informujemy,  że w dniu 15.05.2008r. Zarząd ORLEN Eko podpisał aneks do umowy z Wykonawcą kontraktu pn:" Zaprojektowanie, dostawę i budowę kompleksowo we wszystkich branżach i zgodnie z formułą pod klucz (EPC) instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7"

Aneks przewiduje zakończenie budowy instalacji i przekazanie jej do eksploatacji do 29.08.2008r.
Powodem opóźnienia są okoliczności, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

« powrót
 
 
 

ORLEN Group brands