Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Połączenie spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN - ORLEN Eko Sp. z o.o. i ORLEN Prewencji Sp. z o.o.

01-06-2011  Aktualności

​W dniu 31 maja br. Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował połączenie ORLEN Eko Sp. z o.o. („ORLEN Eko”, „spółka przejmująca”) i ORLEN Prewencji Sp. z o.o. („ORLEN Prewencja”, „spółka przejmowana”) – dwóch spółek zależnych, których jedynym właścicielem jest PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Koncern”).

Obie spółki realizują usługi na rzecz PKN ORLEN oraz podmiotów zależnych z Grupy ORLEN. ORLEN Eko zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych. ORLEN Prewencja świadczy usługi z zakresu bhp oraz ochrony środowiska.
 
Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia przez ORLEN Eko spółki ORLEN Prewencja w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały, jakie spółka przejmująca wydała PKN ORLEN. W skutek połączenia spółek, kapitał zakładowy ORLEN Eko wynosi 23.046.500 zł i dzieli się na 46.093 udziałów po 500 zł każdy.

Konsolidacja spółek stanowi realizację polityki zakładającej uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjno-prawnej Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. Połączenie umożliwi także prowadzenie spójnej polityki w zakresie bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska na poziomie całej Grupy Kapitałowej, jak również wzmocni potencjał łączonych spółek oraz ich zdolność konkurowania na rynku zewnętrznym.

« powrót
 
 
 

ORLEN Group brands