Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Eko stawia na etykę

02-09-2021  

W związku z ujednoliceniem systemu wartości oraz wdrożeniem nowego Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN dostępnego na naszej stronie internetowej​ - Spółka ORLEN Eko rozpoczyna procedurę wyboru Rzecznika ds. Etyki przez wszystkich pracowników Spółki.

Rzecznik ds. Etyki jest to przede wszystkim funkcja zaufania społecznego, która stoi na straży przestrzegania Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN. 

Wśród wielu zadań Rzecznika można wymienić, m.in. 
  • Uwrażliwianie pracowników na kwestie etyki biznesowej
  • Wspieranie budowania prawidłowych relacji pracowniczych
  • Pomoc w wyjaśnianiu i eliminowaniu zachowań niezgodnych z Kodeksem Etyki
  • Upowszechnianie kultury organizacyjnej opartej na wartościach Grupy ORLEN
  • Odpowiadanie na pytania, wątpliwości interesariuszy co do zapisów Kodeksu Etyki
  • Prowadzenie komunikacji i szkoleń z zakresu wartości i zasad postępowania 
 
Wartosci OE.jpg

Aktualności

« powrót
 
 
 

ORLEN Group brands