Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Eko Sp. z o.o. nadzorowała bezpieczeństwo i higienę pracy 4 tysięcy osób w Możejkach.

05-07-2012  Aktualności

ORLEN Eko Sp. z o.o. pełniła nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 4 tysięcy pracowników biorących udział w największym remoncie Rafinerii Możejki na Litwie. Jednocześnie Spółka stanowiła wsparcie techniczne oraz merytoryczne dla służb BHP Rafinerii ORLEN Lietuva.


Podczas remontu Rafinerii, wykwalifikowani oraz doświadczeni pracownicy ORLEN Eko sprawowali nadzór nad wszystkimi firmami z Polski i zagranicy, koncentrując się przede wszystkim na szeroko rozumianym bezpieczeństwie pracy. Celem wszystkich zaangażowanych w nadzór osób było ograniczenie do minimum wypadków przy pracy.

Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy podczas remontu Możejek była zadaniem trudnym przede wszystkim ze względu na specyfikę zakładu rafineryjnego, właściwości produktów naftowych, koncentracje robót remontowych oraz dużą liczbę pracowników zaangażowanych w projekt. Umiejętności i doświadczenie specjalistów ORLEN Eko pozwoliły na sprawne i właściwe interpretowanie, a następnie likwidowanie wszelkich nieprawidłowości.

Zespół, składający się z 10 osób, pozostawał w gotowości  przez 24 godziny na dobę, sprawując nadzór nad bezpieczeństwem na terenie remontowanych instalacji. Pracownicy ORLEN Eko wraz ze specjalistami BHP Rafinerii ORLEN Lietuva stworzyli sprawnie funkcjonujący zespół, który w sposób kompetentny i bezbłędny wypełnił wszystkie powierzone mu zadania. 

​​​​​​

« powrót
 
 
 

ORLEN Group brands