Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Konsolidacja aktywów ochrony środowiska w Grupie ORLEN

03-07-2014  Aktualności

W wyniku transakcji zawartej w dniu 26 czerwca 2014 r. ORLEN Eko Sp. z o.o. („ORLEN Eko”) nabył od ANWIL S.A. („ANWIL”) oraz Przedsiębiorstwa Inwestycyjno – Remontowego „RemWil Sp. z o.o. („RemWil”) - spółki zależnej ANWIL, łącznie 100% udziałów w spółce Chemeko Sp. z o.o. („Chemeko”) funkcjonującej w ramach Grupy ANWIL.

Transakcja jest elementem strategii Koncernu w obszarze ochrony środowiska polegającej na konsolidacji aktywów środowiskowych wokół ORLEN Eko. Transakcja wpisuje się również w postanowienia strategii PKN ORLEN w zakresie optymalizacji struktury właścicielskiej Grupy ORLEN. Konsolidacja pozwoli na usprawnienie procesu zarządzania segmentowego, wprowadzenie jednolitych standardów dla spółek Grupy ORLEN w obszarze ochrony środowiska poprzez pełną optymalizację procesów i świadczonych usług.

Komentując podpisanie umowy, Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju i Energetyki oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej ANWIL, stwierdził: Konsolidacja aktywów środowiskowych jest w pełni zgodna ze strategią PKN ORLEN w tym obszarze i stanowi integralny element zwiększania efektywności zarówno ORLEN Eko, jak i ANWIL. Przejęcie Chemeko przez ORLEN Eko jest ważnym krokiem do powstania silnego podmiotu dysponującego potencjałem pozwalającym na obsługę całej Grupy ORLEN i konkurowania na rynku usług ochrony środowiska.

ORLEN Eko rozpoczęła działalność 1 września 2004 r. Siedziba spółki mieści się w Płocku. Spółka posiada 8 Zespołów Regionalnych, zlokalizowanych we wszystkich większych miastach na terenie Polski. Działalność prowadzona przez ORLEN Eko obejmuje gospodarowanie odpadami, z wykorzystaniem instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych. Spółka świadczy również usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prewencji przeciwpożarowej, serwisu sprzętu ratowniczego i podręcznego sprzętu gaśniczego, ochrony środowiska, w tym monitoringu środowiska gruntowo-wodnego oraz pomiarów emisji do powietrza atmosferycznego. Głównym klientem ORLEN Eko jest PKN ORLEN. Spółka świadczy również usługi na rzecz innych podmiotów z Grupy ORLEN oraz firm zewnętrznych.

Spółka Chemeko powstała w 1994 r., w ramach procesu restrukturyzacji Zakładów Azotowych Włocławek S.A. (obecnie ANWIL ) Siedziba spółki mieści się we Włocławku. Chemeko świadczy kompleksowe usługi z zakresu badania stanu i oddziaływania na środowisko. Dysponuje wyspecjalizowaną kadrą i potencjałem technicznym pozwalającym oznaczać szeroką gamę parametrów związanych z emisją substancji do środowiska naturalnego, jak i czynników na stanowiskach pracy. Ponadto spółka świadczy szerokie spektrum usług geodezyjnych.

« powrót
 
 
 

ORLEN Group brands