Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Efekt ekologiczny potwierdzony

23-02-2010  Aktualności

Informujemy, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie bezzwrotną dotacją Projektu pn: „ Zakup pieców fluidalnych w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego'' realizowanego w ramach inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie „Instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych” w dniu 27.01.2010 r. ORLEN Eko Sp. z o.o. przekazała do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokumenty dotyczące osiągnięcia efektu ekologicznego.

W dniu 22.02.2010r. otrzymaliśmy potwierdzenie, że umowa dotacji została uznana w NFOŚiGW w Warszawie za wykonaną pod względem ekologicznym tzn. zakładany efekt ekologiczny związany z budową Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych został osiągnięty.

Zrealizowana przez Spółkę inwestycja była współfinansowana bezzwrotną dotacją w kwocie 19,5 mln zł ze środków UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.4.1. - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, której uzyskanie i utrzymanie uwarunkowane było osiągnięciem i potwierdzeniem osiągnięcia deklarowanego efektu ekologicznego.

« powrót
 
 
 

ORLEN Group brands