Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Eko Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

02-04-2012  Aktualności

​Uprzejmie informujemy, iż 19 marca 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy ORLEN Eko Sp. z o.o. i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie dofinansowania w formie pożyczki inwestycji pn.: „Budowa instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w procesie przetwarzania (D16), w wyniku którego wytwarzane są odpady przeznaczone do unieszkodliwienia na terenie ORLEN Eko Sp. z o.o.”  Zdolność przerobowa węzła rozdrabniania odpadów stałych wynosi 7.000 ton  rocznie.
Planowany, całkowity koszt realizacji ww. inwestycji wyniesie 2 995 000,00 zł., natomiast wysokość dofinansowania odpowiednio 1 797 000,00 zł. W przypadku uzyskania określonego w umowie efektu rzeczowego i ekologicznego zadania inwestycyjnego oraz spełnienia pozostałych kryteriów określonych w Umowie z NFOŚiGW nastąpi umorzenie w wysokości 30% kwoty udzielonej pożyczki.

LOGO NFOS.jpg

 

 
 
 

 

« powrót
 
 
 

ORLEN Group brands