Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Eko rozszerzyło zakres usług akredytowanych

21-12-2017  

Polskie Centrum Akredytacji w wyniku przeprowadzonej oceny dotyczącej działalności laboratoryjnej ORLEN Eko zdecydowało o rozszerzeniu zakresu akredytacji prowadzonych badań przez Spółkę.
 
W związku z decyzją PCA, Spółka może przeprowadzać w obszarze Działu Monitoringu Środowiska w Płocku takie akredytowane usługi jak oznaczanie składu granulometrycznego oraz wodoprzepuszczalności gleby. Firma uzyskała również uprawnienia do pobierania próbek  oznaczania stężenia pyłu PM 10 i PM 2,5.
 
Natomiast w obszarze Działu Analiz Laboratoryjnych we Włocławku, ORLEN Eko otrzymało akredytację w zakresie pobierania wód basenowych oraz wód do spożycia do celów mikrobiologicznych, a także oznaczania stężenia chloru wolnego i chloru ogólnego, potencjału redox, zasadowości wobec fenoloftaleiny w wodach i ściekach.
 
Rozszerzanie zakresu akredytacji przyznanej przez Polskie Centrum Akredytacji jest odpowiedzią na oczekiwania klientów Spółki oraz zmieniające się wymagania prawne.
 
Posiadana przez ORLEN Eko akredytacja jest także potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonych badań oraz posiadania kompetencji niezbędnych do ich wykonywania.
 
Przyznany przez PCA Certyfikat potwierdza prawidłowe funkcjonowanie wdrożonego w spółce systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 17025 oraz kompetencje techniczne personelu wykonującego badania wyszczególnione w zakresie akredytacji.
 
W ramach utrzymania wysokiego poziomu usług laboratoryjnych Spółka na bieżąco prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości, uczestniczy w badaniach biegłości oraz porównaniach międzylaboratoryjnych. Stale podnosi także kompetencje personelu wykonującego badania.
Najnowszy zakres akredytacji został umieszczony w zakładce akredytacja.
 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN