Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

 

Zarząd ORLEN Eko zapewnia, że usługi związane z zagospodarowaniem odpadów, doradztwem w zakresie ochrony środowiska oraz bhp i prewencji ppoż., wraz z serwisem sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz usługi laboratorium monitoringu środowiska naturalnego, spełniają wymagania i oczekiwania klienta. Świadczone są  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz w sposób zapewniający zmniejszanie oddziaływania Spółki na środowisko.

 

Funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania spełnia wymagania normy ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz jest nieustannie doskonalony w celu podnoszenia świadomości pro-jakościowej i pro-środowiskowej oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich pracowników. Efektem tych działań jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług oraz ciągłego dążenia do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Podstawowym dokumentem wdrożonego systemu jest Polityka Jakości, Środowiska i BHP z treścią której możecie się Państwo zapoznać. 
 
Zapraszamy również do wyrażania opinii dotyczących jakości świadczonych przez Spółkę usług poprzez wypełnienie Ankiety zadowolenia klienta. Państwa uwagi i sugestie pozwolą nam na ciągłe doskonalenie i zwiększenie Państwa satysfakcji ze współpracy
 
 

Marki Grupy ORLEN