Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Responsible Care
ORLEN Eko Sp.  z o.o. prowadzi Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”®.

 Logo.jpg

Jest to prośrodowiskowy program realizowanym przez przemysł chemiczny na całym świecie. Program Responsible Care („Odpowiedzialność i Troska”) narodził na początku lat 80 w Kanadzie, gdzie Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego postanowiło stworzyć system wspomagający działania firm chemicznych mające na celu zmniejszenie wielkości oddziaływania na środowisko naturalne, wzrost bezpieczeństwa stosowanych procesów wytwórczych oraz prewencyjne zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Z Kanady poprzez USA Program zawędrował do Europy Zachodniej, gdzie centralnym ośrodkiem jego promocji i koordynacji została Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) z siedzibą w Brukseli. Programu „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce przyjęty został w 1992 roku przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, która sprawuje bezpośredni nadzór nad jego realizacją.    

                   

Jednym z podstawowych założeń Programu „Odpowiedzialność i Troska” jest zobowiązanie się przedsiębiorstwa do realizacji działań wynikających z Zasad Wiodących, a w szczególności: 

  • ochronę środowiska,
  • bezpieczeństwo procesowe,
  • ochronę zdrowia.                                                                                                                                    

 

Budowanie doskonałej platformy wymiany doświadczeń oraz zdobywanie wiedzy na wielu płaszczyznach funkcjonowania organizacji biznesowych, to wymierne korzyści, dzięki którym przynależność do międzynarodowego Programu staje się prawdziwą nobilitacją.

Obecnie Program realizowany jest w blisko 60 krajach na świecie. Świadczy to o globalnym uznaniu i akceptacji dla założeń Programu na międzynarodowym forum.

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronie www.rc.com.pl

 
 
 

Marki Grupy ORLEN