Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
O firmie

Działalność prowadzona przez ORLEN Eko Sp. z o.o. od dnia 1 czerwca 2011 roku obejmuje następujące obszary:

  1. gospodarowanie odpadami, z wykorzystaniem instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych,
  2. usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prewencji przeciwpożarowej,
  3. serwisu sprzętu ratowniczego i podręcznego sprzętu gaśniczego,
  4. ochrony środowiska, w tym monitoringu środowiska gruntowo-wodnego oraz pomiarów emisji do powietrza atmosferycznego,
  5. usługi czyszczenia dedykowane dla przemysłu.

Zgodnie ze strategią działania Grupy PKN ORLEN S.A., głównym zadaniem ORLEN Eko Sp. z o.o. jest wspieranie podmiotów należących do Grupy PKN ORLEN S.A. w zakresie racjonalizacji systemów gospodarowania odpadami, w szczególności poprzez ich poddawanie operacjom odzysku i/lub unieszkodliwiania, w sposób bezpieczny dla środowiska. W skali roku Spółka zagospodarowuje ~ 50 tys. ton odpadów. 

Działalność usługowa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prewencji przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska realizowana jest przez personel ekspertów i specjalistów posiadających doświadczenie i szeroką wiedzę.

Usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Siedziba Spółki mieści się w Płocku. Ponadto Spółka posiada 8 Zespołów Regionalnych, zlokalizowanych we wszystkich większych miastach na terenie całego kraju. Głównym klientem Spółki jest PKN ORLEN S.A., dla którego obsługujemy m.in. sieć stacji paliw i terminali paliw.

Spółka świadczy również usługi na rzecz Spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN oraz firm z różnorodnych branż, dla których bezpieczne, przyjazne środowisko pracy oraz ochrona wspólnego dobra, jakim jest środowisko naturalne, są wartościami priorytetowymi.

 

Spółka prowadzi działalność w oparciu o prawomocne decyzje administracyjne z zakresu ochrony środowiska oraz Zintegrowany System Zarządzania jakością, środowiskiem i bhp wg następujących norm:

  • PN-EN ISO 9001:2008
  • ISO 14001:2004
  • OHSAS 18001:2007
  • PN-EN ISO/IEC 17025:2005, w obszarze akredytowanego laboratorium monitoringu środowiska
 
 

Marki Grupy ORLEN