Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Józef Więckowski
Józef Więckowski
 
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania oraz podyplomowych studiów Europejski Model Zarządzania w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Posiada Dyplom Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa i prawo zasiadania w Radach Nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.
 
Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu:
     • 2005-2013 Prezes Zarządu spółki ORLEN Laboratorium, min. doprowadził do rozpoczęcia budowy Centralnego laboratorium w Płocku.
     • 2013 - konsultant z ramienia PKN ORLEN w rafinerii Możejki w celu opracowania modelu optymalizacji usług laboratoryjnych.
     • 2016 – 2017 Wiceprezes Zarządu ORLEN Administracja.
 
Posiada ukończone liczne kursy specjalistyczne z zakresu finansów, zarządzania przedsiębiorstwem,  prawa pracy oraz Akademii Biznesu organizowanej przez PKN ORLEN. Przewodniczący i członek rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa, w tym ORLEN PetroCentrum, obecnie ORLEN Paliwa, oraz TelePern.
 
Zasłużony pracownik PKN ORLEN S.A. Od 40 lat związany z PKN ORLEN S.A., gdzie ponad 20 lat przepracował na instalacjach produkcyjnych. Realizator wielu innowacyjnych wdrożeń na terenie instalacji produkcyjnych. Posiada dobrą znajomość procesów produkcyjnych benzyn, olejów napędowych, opałowych oraz paliw lotniczych, jak i metod analitycznych niezbędnych do wytwarzania produktów o jak najwyższej jakości. Pomysłodawca Marki BAQ. 
 
Przez wiele lat pełnił społecznie funkcję Przewodniczącego Komisji Pojednawczej w PKN ORLEN S.A. W latach 2000-2004 Członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN