Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Usługi dla przemysłu

​Nasza Spółka specjalizuje się w czyszczeniu wszelkiego rodzaju instalacji przemysłowych.

Naszym Klientom oferujemy:

 • Usługi mycia agregatem wysokociśnieniowym do 3000 bar; w tym hydrodynamiczne czyszczenie instalacji przemysłowych, rurociągów technologicznych, wymienników ciepła, zbiorników, aparatów, podgrzewaczy powietrza i spalin kotłów parowych,
 • Czyszczenie elektrod zbiorczych w elektrofiltrach,
 • Czyszczenie elektrod do metalicznej czystości metodą hydrodynamiczną,
 • Czyszczenie komór paleniskowych i ciągów konwekcyjnych,
 • Czyszczenie absorberów, wymienników ciepła,
 • Czyszczenie kanałów spalin, lejków elektrofiltrów, pomp popiołu, młynków i zasobników węgla,
 • Czyszczenia rząpi i osadników,
 • Czyszczenie zbiorników i silosów,
 • Usuwania materiałów z tunelów, taśmociągów i instalacji przenośnikowych,
 • Czyszczenia hal, galerii i miejsc trudnodostępnych,
 • Odkurzanie obiektów przemysłowych,
 • Czyszczenie absorberów i odstojników instalacji odsiarczania,
 • Sprzątanie odpadów z rozbiórki izolacji z wełny mineralnej,
 • Czyszczenie konstrukcji stalowych z trudno usuwalnych zanieczyszczeń betonowych, asfaltów starych powłok lakierniczych oraz korozji,
 • Hydrodynamiczne skuwanie betonu,
 • Cięcie wodą metalu i innych materiałów w miejscach zagrożonych wybuchem,
 • Czyszczenie zbiorników po produktach naftowych i chemikaliach, czyszczenie cystern kolejowych i samochodowych,
 • Wszelkie usługi ładowarką próżniową,
 • Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych ropopochodnych,
 • Udrażnianie, czyszczenie oraz monitoring kanalizacji przemysłowych,
 • Czyszczenie separatorów,
 • Odwadnianie osadów ściekowych,
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych,
 • Rekultywację terenów zdegradowanych – remediacja ziemi zanieczyszczonej produktami naftowymi metodami In-out situ, przy użyciu biopreparatów,


    Czyścimy instalacje biodiesla wykonując:

 • Czyszczenie reaktorów,
 • Czyszczenie zbiorników surowcowych po: oleju rzepakowym, metanolu, kwasie siarkowym, przepracowanych olejach roślinnych,
 • Czyszczenie zbiorników produktowych po: estrach, glicerynie technicznej oraz farmaceutycznej,
 • Czyszczenie zbiorników technologicznych z mieszadłami, odstojników i kolumn wypadkowych,
 • Czyszczenie wymienników ciepła- płytowych jak i płaszczowo- rurkowych,
 • Czyszczenie kanalizacji, zbiorników kanalizacyjnych oraz zbiorników odpadowych po produktach ubocznych,
 • Czyszczenie wirówek i separatorów,
 • Czyszczenie rurociągów technologicznych pod zmiany produktów,
 • Mycie chemiczne,
 • Neutralizacja zagrożeń,
 • Odspajanie kamienia z trudno dostępnych miejsc,


  W naszej ofercie jest również czyszczenie i mycie cystern kolejowych, samochodowych i zbiorników paliwowych. Posiadamy sprzęt i wyposażenie umożliwiające prace w strefach zagrożenia wybuchem (urządzania myjące wysokociśnieniowe, wentylatory EX, pompy napędzane sprężonym powietrzem). System węży wysokociśnieniowych oraz odpowiednich głowic pozwala nam skutecznie udrożnić każdy rurociąg oraz usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
 
 

Marki Grupy ORLEN