Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Laboratorium analityczne
Spółka ORLEN Eko posiada akredytowane Laboratorium analityczne zlokalizowane we Włocławku. Laboratorium to wykonuje dla zainteresowanych podmiotów oraz na potrzeby Monitoringu Środowiska Naturalnego szereg badań próbek w zakresie:
  • ścieków (surowych i oczyszczonych),
  • wody do spożycia (monitoring kontrolny i przeglądowy), wody basenowej,
  • wód powierzchniowych,
  • wód podziemnych i odciekowych (na potrzeby monitoringu składowisk),
  • gleb (przeznaczonych pod stosowanie komunalnych osadów ściekowych),
  • gleb rolniczych i zanieczyszczonych w wyniku działalności przemysłowej (na potrzeby raportów początkowych (bazowych)),
  • komunalnych osadów ściekowych,
  • odpadów (testy zgodności umożliwiające ocenę możliwości składowania odpadów na składowisku),
  • mikroskopowej analizy osadu czynnego,
  • olejów przemysłowych zanieczyszczonych PCB.

Oferujemy analizy próbek powietrza (środowisko pracy, emisja) i gazów odlotowych (emisja) pobranych przez Klientów z zastosowaniem rurek z sorbentem, filtrów (m.in. frakcja torakalna kwasu siarkowego) czy płuczek.

Zaufanie Klientów jest dla nas priorytetem, dlatego dokładamy wszelkiej staranności, by prowadzone przez nas badania były wykonywane nie tylko w sposób profesjonalny, ale również w najwyższym stopniu wiarygodny, rzetelny i bezstronny.

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB835) oraz niezbędne decyzje Powiatowego Inspektora sanitarnego:

W ramach utrzymania wysokiego poziomu naszych usług laboratoryjnych, na bieżąco prowadzimy wewnętrzną kontrolę jakości, uczestniczymy w badaniach biegłości / porównaniach między laboratoryjnych oraz stale podnosimy kompetencje personelu wykonującego badania.

 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN