Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Serwis sprzętu ratowniczo-gaśniczego

​Serwis Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego ORLEN Eko Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

 

         przeglądów, konserwacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego,

         przeglądów, konserwacji, napraw i legalizacji agregatów gaśniczych,

         przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych,

          legalizacji zbiorników ciśnieniowych ( butli ) do 300 bar ciśnienia roboczego,

         napełniania zbiorników ciśnieniowych (butli) powietrzem oddechowym, tlenem medycznym, azotem i dwutlenkiem węgla,

         przeglądów, konserwacji i serwisu sprzętu ratowniczego Firm 3M, FASER, DRÄGER, AUER zgodnie z autoryzacją,

         wynajmu sprzętu ratowniczego i gaśniczego (aparaty wężowe, maski przeciwgazowe, detektory gazów, gaśnice, koce gaśnicze, mobilne  

            kontenery ze sprzętem),

            sprzedaży sprzętu ratowniczego i gaśniczego producentów: Dräger, MSA-AUER, Faser, KZWM Ogniochron, 3M i innych,

            montażu oraz przeglądów systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych,

            zabezpieczeń konstrukcji stalowych tynkami ogniochronnymi.

 
 

Marki Grupy ORLEN