Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Monitoring środowiska

Zaufanie Klientów jest dla nas priorytetem, dlatego dokładamy wszelkiej staranności, by wszystkie prowadzone przez nas badania były wykonywane nie tylko w sposób profesjonalny, ale i w najwyższym stopniu wiarygodny, rzetelny i bezstronny. Kierując się najwyższymi standardami wdrożyliśmy w Firmie Politykę Jakości i zgodnie z nią działamy na co dzień. Potwierdzeniem najwyższej jakości świadczonych usług jest posiadana akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań umieszczonych w certyfikacie nr AB 835. O naszym doświadczeniu świadczyć mogą poniższe statystyki.

Nasz Dział Monitoringu Środowiska rocznie pobiera:

 • ok. 5000 próbek wody, produktu naftowego, ścieków i gleby,
 • ok. 150 próbek pyłu na filtry,
 • ok. 200 próbek gazów odlotowych na rurki sorpcyjne,
 • ok. 100 próbek gazów odlotowych w inne pojemniki (balony, pipety),

oraz wykonuje:

 • ok. 130 pomiarów emisji gazów odlotowych do powietrza,
 • ok. 5000 pomiarów terenowych własności fizykochemicznych próbek wody i ścieków. 

Oferujemy:

Monitoring wód podziemnych oraz wód powierzchniowych i gleby, w którego zakres wchodzą:

 • pobieranie próbek wody powierzchniowej z rzek i strumieni (A),
 • pobieranie próbek wody podziemnej z piezometrów i studni (A),
 • pobieranie próbek ścieków (A),
 • pomiary terenowe własności fizykochemicznych wód powierzchniowych, podziemnych (pH metodą potencjometryczną (A), przewodność elektryczna właściwa metoda konduktometryczną (A), temperatura metoda bezpośrednią (A)) i ścieków (pH, temperatura) (A),
 • pobieranie próbek do badań gleby (A),
 • oznaczanie pH gleby (A), oznaczanie zawartości suchej masy gleby (A), oznaczanie zawartości wody w glebie w przeliczeniu na suchą masę gleby (A),
 • pomiary terenowe własności fizykochemicznych wód powierzchniowych, podziemnych (tlen, Redox),

Monitoring emisji gazów odlotowych do powietrza za pomocą przenośnych analizatorów spalin:

 • pomiary stężeń gazów odlotowych (CO, NO, NO2, SO2, O2, H2S) wraz z obliczaniem wielkości emisji (CO, NO, NO2 NOx,SO2) (A),
 • Pobieranie próbek o parametrach zbliżonych do powietrza Metoda aspiracyjna (A) z zastosowaniem węgla aktywnego wraz z obliczaniem ich emisji oraz sprawności instalacji do odzysku par węglowodorów, na instalacjach VRU, OPB, itp.),
 • pobieranie próbek pyłów w gazach odlotowych na filtry wraz z obliczeniem emisji pyłu w gazach odlotowych (A),
 • pomiary strumienia objętości gazów dla ciśnień dynamicznych 10 Pa metoda spiętrzająca,
 • pomiary strumienia objętości gazu odlotowego w zakresie: (0,25 – 25 m/s) metodą anemometryczną (A)
 • Pobieranie próbek do badań zanieczyszczeń metodą aspiracyjną z zastosowaniem poborników gazowych (A),
 • pomiary regulacyjne na emitorach. 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN