Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Gospodarka Odpadami
ORLEN Eko Sp. z o.o.  specjalizuje się w unieszkodliwianiu odpadów pochodzących z procesów przerobu ropy naftowej oraz oczyszczania ścieków przemysłowych.
Od 2008 roku posiadamy Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych o wydajności       50 000 ton rocznie. Umożliwia ona unieszkodliwianie osadów biologicznych i szlamów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi a także innych odpadów niebezpiecznych o podobnych właściwościach.
Nasza instalacja cechuje się możliwością unieszkodliwiania wysuszonych osadów ściekowych pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków.
Prowadzimy kompleksową gospodarkę odpadami: zbieranie, transport, unieszkodliwienie, odzysk w ramach posiadanych decyzji administracyjnych.
Ponadto zarządzamy własną instalacją do bioremediacji ziemi zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi.  Poddajemy procesowi odzysku biologicznego ziemię zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi.
Od roku 2014 Spółka włączyło do zakresu świadczonych usług likwidacje i wyburzenia obiektów budowlanych, infrastruktury rafineryjno-petrochemicznej oraz innych konstrukcji budowlanych, a także usługi związane z kruszeniem betonu oraz niszczeniem dokumentów.
 
 

Marki Grupy ORLEN