Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
BHP i ppoż.

​Przepisy prawa w zakresie bhp i ppoż. nakładają na pracodawców szereg obowiązków dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom. Za ich nieprzestrzeganie grożą wysokie kary. Dlatego warto powierzyć tę kwestię ekspertom. ORLEN Eko Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców w tym zakresie oferując następujące usługi:

 • kompleksową obsługę w obszarze bhp i ppoż., 
 • szkolenia dla pracodawców i pracowników.

Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas wartością najwyższą, dlatego skrupulatnie dopełniamy wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawnych, regulujących sprawy BHP. Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie, w zależności od potrzeb i profilu działalności Klienta. Podejmując współpracę z nami nasi Klienci znajdują wygodne i kompleksowe rozwiązania dla wielu problemów pojawiających się w trakcie prowadzonej działalności.

W ramach kompleksowej obsługi bhp i ppoż. oferujemy:

 • doradztwo w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 • przeprowadzanie audytów dotyczących warunków pracy oraz przestrzegania, obowiązujących przepisów,
 • porządzanie rocznych analiz stanu warunków pracy i stanu wypadkowości,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • sporządzanie:
  • instrukcji stanowiskowych,
  • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp dla różnych grup zawodowych
 • reprezentowanie pracodawcy w kontaktach z organami administracji publicznej sprawującymi nadzór nad warunkami pracy,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach,
      prace koordynacyjne z zakresu bhp podczas realizowanych inwestycji i remontów.
      
      

     Marki Grupy ORLEN